0703380500

Spara med rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Klicka här för att ladda ned ner vårat formulär

​Bellevue Snickeri AB

Limhamnsgårdens allé 21 B
216 16 Limham

​​​Tel: 0703380500

E-post: bellevue.snickeri@hotmail.com

Org nr: 556814-9354